Skip to main content

Студентима у школској 2021/22. важе претходно реализоване предиспитне обавезе уколико имају обавезу поновног слушања предмета

Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској години 2021/2022. (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студентима се признају све предиспитне обавезе које су раније одрадили. Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.

Цена еспб за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.

Електронске адресе за пријаву COVID-19

Имајући у виду изазове у организацији наставе током школске 2020/2021. године и отежане услове рада и учења у условима изазваним епидемијом болести COVID-19, препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја је да свака институција отвори посебне електронске адреса на које ће се пријављивати студенти који су заражени или су у самоизолацији.

На Природно-математичком факултету, адресе су:

  • За студенте Департмана за математику и информатику: covid@dmi.uns.ac.rs
  • За студенте Департмана за физику: covid@df.uns.ac.rs
  • За студенте Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине: covid@dh.uns.ac.rs
  • За студенте Департмана за биологију и екологију: covid@dbe.uns.ac.rs
  • За студенте Департмана за географију, туризам и хотелијерство: covid@dgt.uns.ac.rs

Платформа за е-учење – Одговори на најчешћа питања студената

Који приступни параметри се користе на систему за е-учење ПМФа-?
Како уредити кориснички профил?
 Како преусмерити електронску пошту на алтернативну адресу?
 Како пронаћи конкретан курс и уписати се на њега?
Како се исписати са курса који је грешком одабран или је завршено његово похађање?