Датум Време Пријемни испит из Локација

среда
26.06.2024.

9:00

туристичке географије и основа туризма и угоститељства
(модули: Туризам и Ловни туризам)
географије, информатике и рачунарства
(Геоинформатика)
А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
С1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
12:00 куварства и услуживања
(модули: Хотелијерство, Гастрономија, Нутриционизам и дијететика у угоститељству)

географије 
(Професор географије, Геопросторни аналитичар)
четвртак
27.06.2024.
9:00 хемије

биологије, математике и информатике
(Биоинформатика)

А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
12:00 заштите животне средине

биологије

петак
28.06.2024.
9:00 математике и информатике А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
12:00 физике (или математике)
(Физика и Оптометрија)
А1 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)