Приступно предавање по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за једног доцента на одређено време од 5 година, за ужу научну област Информациони системи одржаће се дана 2. октобра 2023. године, у Рачунском центру 3 (РЦ3) на другом спрату новог дела зграде Департмана за математику и информатику, са почетком у 14 часова.

Тема приступног предавања: „Како настаје рачунарски хардвер?“

Кандидат пријављен на конкурс: др Стефан Николић