Свечани пријем студената прве године биће одржан 2. октобра у амфитеатру „Михајло Пупин“ (А1) у згради Департмана за математику и информатику и Департмана за физику према следећем распореду:

9:00 – 10:00

  • Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
  • Департман за биологију и екологију
  • Интегрисане студије хемије и биологије

10:30 – 11:30

  • Департман за географију, туризам и хотелијерство
  • Интегрисане студије географије

12:00 – 13:00

  • Департман за математику и информатику
  • Департман за физику, оптометрија
  • Интегрисане студије математике/физике