Проф. др Зоран Будимац
1960. – 2023.

Проф. др Зоран Будимац са Департмана за математику и информатику нас је нажалост прерано напустио. Остаће упамћен као изузетан предавач за бројне генерације студената. Такође, аутор је великог броја научних радова и публикација. Имао је плодоносну сарадњу са другим домаћим и страним научним и образовним институцијама, реализовану кроз низ домаћих и међународних пројеката.