Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана магистарске тезе кандидата Јаковљевић Мирослава под насловом „Могућности развоја туризма на просторима општина Параћин, Ћуприја и Деспотовац“ одржати 27. септембра 2023. године, са почетком у 12 часова у Сали 2 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.