Фонд Ненада М. Костића за хемијске науке расписао је и ове године конкурс за најбољи дипломски (мастер) рад из области чисте и примењене хемије.