Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду и Фондација „Доцент др Милена Далмација“ огранизују 10. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“.

Десети меморијални научни скуп ће бити одржан од 30.-31. марта 2023. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.