На 2. седници Студентског парламента Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, која се одржала дана 17.11.2022. године, донета је следећа одлука:

Студентски парламент Природно-математичког факултета расписује конкурс за избор Студента продекана.

Конкурс је расписан од 17. новембра до 28. новембра 2022. године.

За пријем кандидатуре стара се трочлана комисија која се налази у канцеларији Студентског парламента, сваким радним даном од 11 до 14 часова.