Датум Време Пријемни испит из Локација

понедељак
05.09.2022.

09:00

биологије А1 (Департман за биологију и екологију)
10:00 туристичке географије и основа туризма и угоститељства
(модули: Туризам и Ловни туризам)
Сала 1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
географије, информатике и рачунарства
(Геоинформатика)
Сала 2 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
математике А7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
физике или математике,  оптике А5 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
хемије, заштите животне средине Учионице 1/II и 2/II (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
12:30 куварства и услуживања
(модул Хотелијерство)
Сала 1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
географије
(Професор географије и Географија)
Сала 2 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)