Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Бошка Марића под насловом „Валоризација семена малине као потенцијалног извора биоактивних једињења за примену у функцоналној храни и суплементима“ одржати 27. јула 2022. године, са почетком у 10 часова у предаваоници 4 у приземљу Ректората, Универзитета у Новом Саду, Департману  за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Др Зорана Ђинђића 1.