31. прва Летња школа и Међународни симпозијума физике јонизованих гасова (SPIG 2022) одржава се од понедељка, 05.09. до петка, 09.09.2022. у Српској академији наука и уметности у Београду.

Конференцију ће заједнички организовати Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Физички факултет Универзитета у Београду и Српска академија наука и уметности.

SPIG конференција покрива широк спектар тема од основних студија до примене јонизованих гасова. Главне теме конференције су Атомски колизиони процеси, Интеракција честица и ласерског зрака са чврстим материјама, Нискотемпературне плазме и Опште плазме.