Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Иване Јевтић под насловом „Директна и индиректна фотолиза фумонизина у воденој средини као и процена њихове токсичности“ одржати 5. маја 2022. године, са почетком у 11 часова у предаваоници 2 на другом спрату на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.