Обавештавамо вас да ће се приступно предавање по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за једног доцента за ужу научну област Страни језик – Енглески језик одржати у уторак, 26. априла 2022. године, са почетком у 14:15 у Сали 1 на 2. спрату Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

На конкурс се јавила др Драгана Вуковић Војновић.

Тема приступног предавања „Мултимодална анализа промотивног дискурса туризма на примеру енглеског језика“.