Између осталих земаља, Вишеград стипендије су доступне студентима основих,  мастер и пост-мастер студија који су држављани Албаније, Јерменије, Азербејџана, Белорусије, Босне и Херцеговине, Грузије, Косова, Молдавије, Црне Горе, Северне Македоније, Србије и Украјине за студирање у иностранству у земљама Вишеград Фонда.

Држављанство, место сталног боравка и седиште матичног универзитета морају да се разликују од земље институције домаћина; штавише, претходни ниво универзитетских студија кандидата мора бити завршен у земљи која није иста као земља за коју се аплицира за стипендију. Удаљеност између локације тренутног послодавца/универзитета или места сталног боравка подносиоца пријаве и универзитета/института домаћина мора бити већа од 150 километара.

Период студија/дужина стипендирања је 1–4 семестра за редовне мастер студије, као и за основне студије, или 1–2 семестра за редовне студије/истраживање после мастер студија.

Износ стипендије је 2.500 € по семестру за студента + 1.500 € по семестру за институцију домаћина.

Рок за пријаву: 15. март 2022. године