Prevencija bolesti predstavlja skup svih aktivnosti koje se sprovode kako bi se na vreme sprečila pojava bolesti, rano otkrila predispozicija za neko oboljenje i na vreme primenilo odgovarajuće lečenje. U najbitnije aktivnosti spadaju SISTEMATSKI PREGLEDI koji se organizuju za studente Univerziteta u Novom Sadu, baš radi prevencije bolesti, kako bi se uz pomoć raznih kliničkih pregleda na vreme prepoznali rani znaci i simptomi oboljenja i blagovremeno primenila adekvatna terapija.

Sistematski pregledi podrazumevaju redovno kontrolisanje zdravstvenog stanja, jednom u dve godine, najmanje.

Značaj sistematskog pregleda je jako veliki jer se nekim rutinskim analizama i jednostavnim pregledima mogu otkriti predispozicije i rizici za teške bolesti. Dobro je poznato da su karcinom debelog creva i dojke sve češća pojava u našem društvu, kod sve mlađe populacije.

Studenti I i III godine bi trebalo da odu na redovan preventivni sistematski pregled u Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad prema sledećem rasporedu:

Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom. Poželjno je poneti vakcinalni karton.

Pregledi za I godinu počinju u 7 časova u prepodnevnoj smeni prijavom na šalter broj 5 u prizemlju Zavoda, dok se u popodnevnoj smeni od 13:30 javlja na prvi sprat, soba 13.

U termini određenim za III godinu studenti treba u obe smene da se jave na šalter broj 5 u prizemlju Zavoda.

Napomene:

  • Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore treba da imaju Obrazac INO 1 (u zamenu za zdravstvenu knjižicu), u suprotnom se sistematski pregled naplaćuje 1.500,00 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.
  • Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da obave sistematski pregled.