Konkurs za stipendije Vlade Francuske za akademsku 2022-2023. godinu otvoren je do 28. marta. 2022. godine.

Studenti mogu da konkurišu za sledeće programe stipendija:

  • master 2
  • doktorat u komentorstvu
  • stipendija za Nacionalnu visoku školu za lepu umetnost (ENSBA).

Podnošenje kandidatura:

Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd

vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Uslovi i kriterijumi nalaze se na sajtovima:

www.institutfrancais.rs
www.serbie.campusfrance.org