На основу Статута ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ, Управни одбор задужбине издаје саопштење о расписивању конкурса ЗА ДОДЕЛУ ТРИ СТИПЕНДИЈЕ за СТУДЕНТЕ акредитованих академских студија физике ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.

I  Опште информације

  • Стипендија се од стране ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ (у даљем тексту Задужбина) додељује талентованим студентима физике лошег материјалног стања.
  • Стипендија покрива период од 10. 2021. године до 30. 09. 2022. године.
  • Стипендија се исплаћује у 10 једнаких рата. Износ једне рате износи 16 000 (шеснаест хиљада динара).
  • Рате стипендијe се не исплаћују за месец јул и месец август.
  • Рате стипендије које треба исплатити добитнику стипендије од 01.10.2021. године  до доношења одлуке о добитнику стипендије, исплаћују се у најкраћем технички изводљивом року од дана доношења одлуке о добитнику стипендије.
  • Уколико добитник стипендије жели да добија и користи стипендију Задужбине, дужан је да се писмено одрекне кредита или стипендије или сличног облика давања по другом основу а коју већ добија, у року од 15 дана од потписивања уговора о стипендији Задужбине Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић.
  • Ради доделе стипендије врши се рангирање кандидата.
  • Стипендија се додељује без обавезе враћања.

II   ПРАВО НА УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају студенти са акредитованих оснoвних студија физике, мастер академских студија физике (који су претходно завршили основне академске студије физике) и студенти акредитованих интегрисаних мастер академских студија физике у Републици Србији, који су по први пут уписани у одговарајућу годину студија у склaду са Законом о високом образовању, а који су држављани Републике Србије и којима је просек дохотка по члану домаћинства мањи од просечне зараде у Републици Србији.

III   Рангирање кандидата

Рангирање кандидата се врши у складу са статутом Задужбине и услова наведеним у конкурсу: https://www.sanu.ac.rs/.

IV   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат за стипендију подноси документа наведенa у конкурсу: https://www.sanu.ac.rs/.

V   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Конкурсну документацију је потребно доставити на адресу:

Српска академија наука и уметности
Задужбина Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић
Улица Кнеза Михаила 35
11000 Београд

Рок за пријављивање на конкурс је од 15.11. године до 15.12.2021. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

VI  ПОСТУПАК

Поступак за доделу стипендије је детаљно описан у конкурсу: https://www.sanu.ac.rs/.