Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Марине Лазаревић под насловом “Фотокаталитичка активност модификованих нанокомпозита у разградњи одабраних хербицида из групе трикетона” одржати 28. септембра 2021. године, са почетком у 11 часова у Учионици 1/II на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.