Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) додељује стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању до дванаест месеци у организацијама у Немачкој – универзитети, институти, министарства, невладине организације. DBU програм стипендија подржава најшири спектар струка при чему предлог пројекта мора бити у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије.

Циљна група:

  • мастер дипломци, а да је диплома стечена у последње три године или мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија
  • грађани Србије са сталним пребивалиштем у Србији
  • са знањем енглеског и/или немачког језика

Почетак стипендије: Први месец боравка подразумева курсеве немачког језика, упознавање са немачком културом и градовима у организацији DBU фондације, а остатак у изабраној организацији.

Висина стипендије: 1.250 евра + здравствено осигурање

Документа потребна за онлине пријаву на конкурс:

  • Биографија
  • Предлог пројекта (до 3 стране са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима)
  • Копија дипломе оверена код судског тумача на немачком или енглеском језику
  • Писмо препоруке од универзитетског професора
  • Сертификат или потврда о знању енглеског и/или немачког језика

Рок за пријаву: 05.09.2021.

Контакти: