Na Konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor novih master studijskih programa iz oblasti veštačke inteligencije, nagrađen je predlog našeg Departmana za matematiku i informatiku.

Vrlo značajan uslov konkursa je bio da ustanova ima nastavnike i saradnike sa relevantnim kompetencijama za izvođenje nastave, kao i mogućnost da u realizaciji nastave, pored nastavnika i saradnika, učestvuju i stručnjaci iz privrede. S obzirom na to da ove uslove besprekorno ispunjavamo, imajući u vidu naš naučni kadar koji je priznat u svetskim okvirima kao i dugogodišnju uspešnu saradnju sa privredom, od naredne školske godine, naš fakultet će na ovaj aktuelan i perspektivan master program upisati 40 studenata, od kojih će pola imati mogućnost da bude na budžetu.

Ovaj master program će doprineti napretku veštačke inteligencije u našoj državi, a bez sumnje je da će doprineti razvoju mnogih veština za poslove budućnosti. Program je osmišljen sa naglaskom na praktični aspekt rada kroz mnogobrojne obavezne projekte jer je krajnji cilj da studenti po završetku budu osposobljeni za rad u privredi u oblasti veštačke inteligencije.

Realizacija ovog studijskog programa treba da počne već u školskoj 2021/22. godini, a postupak akreditacije programa je u toku.