Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Саше Пешића под насловом “Напредна (Edge computing) софтверска архитектура за управљање ресурсима и унутрашње позиционирање” (“An advanced resource management and indoor positioning edge computing architecture”) одржати 29. априла 2021. године, са почетком у 16 часова у Рачунарском центру 2, II спрат Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факулета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.