International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021 одржаће се у периоду од 25.–26. новембра 2021 у Новом Саду.

Главни организатор Конференције је Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет.

IBSC се одржава у континуитету већ 14 година у оквиру споразума о сарадњи Универзитета у Новом Саду и Prince of Songkla University (PSU) iz Tajlanda (UNS-PSU MoU).

Основне теме Конференције IBSC2021 су:

  • Biology and Environment
  • Biotechnology and Bioengineering
  • Biochemistry, Molecular Biology and Biomedicine
  • Agri-food and Biosensing

Више информација доступно је на сајту Конференције.

За додатне информације можете се обратити на имејл адресу: ibsc2021@pmf.uns.ac.rs