Pokrajinska vlada je donela rešenje da se Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu usmeri 12,5 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog objekta za potrebe Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Tokom prethodnih konkursa (od 2017. do 2019. godine), izdvojeno je skoro osam miliona dinara za renoviranje herbarijuma na Departmanu za biologiju i ekologiju.

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo novosadskog PMF-a osnovan je 1962. kao Katedra za geografiju na Filozofskom fakultetu i tokom svih ovih godina razvijao i postao, u zemlji i šire, jedna od najpoznatijih visokoškolskih i naučnih institucija iz oblasti geografije, turizma, hotelijerstva i gastronomije. Današnji Departman je složena, tehnički visoko opremljena istitucija sa oko 2000 studenata. Ukupna površina koju koristi Departman iznosi nešto preko 1100 kvadratnih metara (ukupna površina PMF-a iznosi 23.458 m2, što znači da Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo ne pokriva ni 5% celokupnog prostora fakulteta, dok pri tome učestvuje sa skoro 40% u ukupnom broju studenata na PMF-u), te su ova sredstva namenjena pripremi tehničke i projektne dokumentacije za izgradnju modernog centra za nastavni i praktični rad. Predviđeno je da nova zgrada bude izgrađena iza čuvene „Plave zgrade“, da ima oko 4.500 kvadratnih metara, 4 sprata sa optimalnim brojem laboratorija i kabineta za praktičnu nastavu.