Покрајинска влада је донела решење да се Природно-математичком факултету у Новом Саду усмери 12,5 милиона динара за израду пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта за потребе Департмана за географију, туризам и хотелијерство. Током претходних конкурса (од 2017. до 2019. године), издвојено је скоро осам милиона динара за реновирање хербаријума на Департману за биологију и екологију.

Департман за географију, туризам и хотелијерство новосадског ПМФ-а основан је 1962. као Катедра за географију на Филозофском факултету и током свих ових година развијао и постао, у земљи и шире, једна од најпознатијих високошколских и научних институција из области географије, туризма, хотелијерства и гастрономије. Данашњи Департман је сложена, технички високо опремљена иституција са око 2000 студената. Укупна површина коју користи Департман износи нешто преко 1100 квадратних метара (укупна површина ПМФ-а износи 23.458 m2, што значи да Департман за географију, туризам и хотелијерство не покрива ни 5% целокупног простора факултета, док при томе учествује са скоро 40% у укупном броју студената на ПМФ-у), те су ова средства намењена припреми техничке и пројектне документације за изградњу модерног центра за наставни и практични рад. Предвиђено је да нова зграда буде изграђена иза чувене „Плаве зграде“, да има око 4.500 квадратних метара, 4 спрата са оптималним бројем лабораторија и кабинета за практичну наставу.