У оквиру Целоживотног учења на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду организују се Кратке обуке:

1. Основе јавних политика

Предмети Број часова
Подаци у јавним политикама 20
Увод у примењене јавне политике 15
укупно: 35

2. Анализа јавних политика

Предмети Број часова
Квантитативне методе у јавним политикама 20
Анализа јавних политика 20
Јавне политике у областима пољопривреде и хране 15
Политика заштите животне средине 15
укупно: 70

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНЕ ОБУКЕ?

Кратке обуке из области анализе јавних политика могу бити корисне свима који имају жељу да допринесу добробити заједнице и који се интересују за питања од општег интереса. Намењене су академским грађанима који желе да учествују у припреми стратегија владе, планова развоја локалне самоуправе или допринесу припреми прописа у одређеним областима као што су пољопривреда и храна, животна средина, наука и технолошки развој и економски развој.

Избор и садржај обука конципирани су тако да се обраћају професионалцима који имају диплому најмање основних студија, искуство у раду с државном управом или жељу да се усаврше у том каријерном правцу. Такође, обуке могу похађати истраживачи из различитих области који желе да овладају методологијом и знањима за остваривање утицаја њихових истраживања на значајне друштвене одлуке.

Полазници ће добити сертификат о завршеном програму.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Кратке обуке ће се организовати на Универзитету у Новом Саду (у мултимедијалној сали Ректората, др Зорана Ђинђића 1, на 2. спрату (у складу са епидемиолошком ситуацијом) и онлајн.

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Настава ће се одржавати од 15. марта до краја маја 2021. године у вечерњим часовима и суботом према календару.

НАЧИН ПРИЈАВЕ: Кандидати се пријављују слањем попуњеног формулара на имејл ppma.prijave@pmf.uns.ac.rs. На исту адресу се можете обратити за евентуална додатна питања. Пожељно је пријавити се на кратку обуку, али је могуће похађати и појединачне предмете (назначити у пријави).

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 1. март 2021.

ЦЕНА ОБУКЕ: Школарина за прву генерацију студената ће бити покривена из буџета Еразмус+ пројекта “lnterdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)”.

ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: