Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја је да свака институција отвори посебне електронске адреса на које ће се пријављивати студенти који су заражени или су у самоизолацији.

На Природно-математичком факултету, адресе су:

  • За студенте Департмана за математику и информатику: covid@dmi.uns.ac.rs
  • За студенте Департмана за физику: covid@df.uns.ac.rs
  • За студенте Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине: covid@dh.uns.ac.rs
  • За студенте Департмана за биологију и екологију: covid@dbe.uns.ac.rs
  • За студенте Департмана за географију, туризам и хотелијерство: covid@dgt.uns.ac.rs