Сви студенти су у обавези да, уколико имају оправдан разлог да дођу на неки од шалтера студентске службе, користе виртуелни ред. Такође, студенти се моле, да испите пријављују онлајн, као и да све потврде и уверења траже од свог референта путем имејла.