Akreditovan je novi trogodišnji studijski program Primenjena matematika.

Program zadovoljava najstrože međunarodne standarde i dobio je najviše ocene od strane akreditacione komisije. Ima 3 modula: Analitika podataka i statistika (tj. Data Science), Matematika finansija i Tehnomatematika.

Spremite se za 21. vek tako što ćete studirati primenjenu matematiku, u najlepšem gradu u regionu, imati vrhunske predavače i moderan studijski program.