Молимо студенте да одвоје 10-15 минута свог драгоценог времена и попуне анкету коју Универзитет у Новом Саду спроводи на нашем факултету.

Циљ анкете је прикупљање података који су неопходни за научно-истраживачки пројекат који се реализује кроз писање рада о Настави на даљину у време пандемије коју је изазвала болест COVID 19.

Унапред вам се захваљујемо на издвојеном времену и попуњеној анкети.