У складу са препорукама Владе Републике Србије, Светске здравствене организације и Европске комисије које се односе на путовања, а у циљу одговорног и правовременог реаговања на ширење вируса COVID-19, Природно-математички факултет, Универзитета у Новом Саду сматра да ризик од инфекције представља реалну опасност по здравље и не препоручује запосленима одлазак у иностранство, те дозвољава одустајање од службеног пута уколико запослени сматра да је ризик по здравље већи од прихватљивог.

Запосленима који су се управо вратили са путовања из угрожених подручја или планирају повратак у Србију, препоручује се самоизолација у минималном трајању од две седмице, уз поштовање савета надлежних државних органа у смислу предузимања свих неопходних мера и поступака у току трајања епидемије вируса COVID-19.