За смер Заштита животне средине на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине пријемни испит се полаже из области заштите жиивотне средине.