Природно-математички факултет у Новом Саду је постао партнер у још једном пројекту који се финансира из ЕУ Програма за истраживање и иновације под називом Хоризонт 2020: BIGMATH – пројекат програма Изврсна наука – Марија Склодовска Кири акције.

Big Data Challenges for Mathematics – BIGMATH пројекат ће се реализовати на Департману за математику и информатику од октобра 2018. до 2022. године. BIGMATH по типу Марија Склодовска Кири акције припада Европским индустријским докторатима (European Industrial Doctorates – EID), чији је циљ креирање иновативних програма докторских студија у обавезном партнерству између академског и неакадемског (индустријског/приватног) сектора. Конзорцијум пројекта чине 4 европска универзитета (Милано, Лисабон, Ајндховен и Нови Сад) и 7 компанија, од којих су две из Србије: 3lateral из Новог Сада и Центар за инвестиције и финансије из Београда.

Циљ пројекта је образовање и обука 7 младих истраживача – будућих доктора математике, који ће се специјализовати за решавање проблема великих података (Big Data). Управо проблем великих података представља прави изазов данашњице и захтева дизајн нових математичких метода да би се успешно користиле информације садржане у огромном броју података који су нам данас на располагању. Концепт иновативне обуке студената докторских студија који ће се школовати кроз BIGMATH пројекат налаже да студенти половину времена похађају програм на једном од универзитета, док другу половину времена обавезно раде истраживање за докторску тезу у некој од компанија које су партнери на пројекту. Ови млади истраживачи ће решавати задатке дигитализације људског лица, дизајн протетских помагала за делове лица у медицинске сврхе, моделирање финансијског ризика коришћењем података са друштвених мрежа, као и моделирање ретких и веома неповољних догађаја у производним процесима. Докторанди се у потпуности финансирају из буџета пројекта који је одобрен од стране Европске комисије. Селекција студената који ће се обучавати кроз БИГМАТХ пројекат се врши на европском и глобалном нивоу, уз поштовање принципа отвореног и транспарентног запошљавања. BIGMATH пројекат нуди изванредну прилику да се изврсни појединци образују у европском истраживачком простору и у тесној сарадњи са компанијама које су већ водеће у развијању и примени нових технологија.

Поред великог успеха за ПМФ у Новом Саду, веома је важно истаћи да се кроз овај пројекат и српске компаније успешно укључују у веома конкурентан ЕУ програм H2020 – Марија Склодовска Кири акције, што је важан напредак у склапању јавно-приватног партнерства (PPP), на чему ЕУ инсистира. BIGMATH је први пројекат из области Европских индустријских доктората који ће се реализовати у Србији. Важно је истаћи и вредност постојећих мрежа партнерстава које је ПМФ Департман за математику и информатику до сада развио јер је управо BIGMATH настао из сарадње у оквиру Европског конзорцијума за математику у индустрији (ECMI) у ком факултет активно ради од 2003. године.