Смањење неплодности у хуманој популацији, унапређење генетског потенцијала у сточарству и очување аутохтоних врста као и примена регенеративне медицине у лечењу одређених болести представљају изазове савременог друштва.

Тим професора са Департмана за биологију и екологију, Природно-математичког факултета и Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду руководи великим међународним пројектом „Развој курикулума у области репродуктивне биологије/асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији“.

Циљеви овог пројекта су:

  • модернизација и унапређење мастер студија из Репродуктиве биологије на српском и енглеском језику за образовање репродуктивних биолога-ембриолога за рад у тимовима за вантелесну оплодњу, а који заједнички реализују Природно-математички и Медицински факултет, Универзитета у Новом Саду;
  • формирање програма специјализације из Анималне репродуктивне биотехнологије на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду за образовање ветеринара у примени асистираних репродуктивних технологија;
  • формирање мастер студија из Регенеративне медицине на Факултету Медицинских наука Универзитету у Крагујевцу.

У пројекту учествује три европска унивезитета: Универзитет Ст. Климент Охридски из Софије у Бугарској, Универзитет из Љубљане, Словенија и Универзитет Newcastle, Енглеска, као и три партнера из сектора малих и средјних предузећа: специјална гинеколошка болница „Ferona“ (Нови Сад, Србија), Сточарски и ветеринарски центар за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана“ (Велика Плана, Србија), Медицински центар ReproBioMed (Софија, Бугарска).

Кроз реализацију овог пројекта, у високо образовање у Србији пренеће се добра пракса универзитета из ЕУ као и искуства послодаваца у областима хумане и анималне репродукције и регенеративне медицине. Увођење нових студијских програма подржаће модернизацију, доступност и интернационализацију универзитетског образовања код нас. У октобру 2019. године почиње реализација ових мастер академских студија, чиме се студентима пружа могућност за још једну област усавршавања, а студије на Департману за биологију и екологију и Медицинском факултету ће оваквим програмом добити на актрактивности и савремености.

Очекује се да 2020. и 2021. године прва генерација студената заврши нове студијске програме и буде оспособљена и компетентна за обављање делатности на подручју хумане и анималне репродукције као и регенеративне медицине.

Такође, од 2019. године почињу курсеви целоживотног учења за репродуктивне биологе-ембриологе и ветеринаре. Универзитети из Србије, учесници на овом пројекту, сматрају да ће нови студијски програми привући више студената како на националном, тако и на регионалном нивоу, јер такви студијски програми не постоје у окружењу.