• Лице одговорно за сарадњу: др Зоран Будимац
  • Интернет локација институције: consortium.pharo.org/web/about
  • Време трајања уговора: 2018.–∞
  • Предмет уговора – сарадње: чланство Лабораторије за квалитет софтвера (SQLab)