Skin cancer detection using laser imaging

На официјелној COST веб страници објављен је интервју са нашим деканом проф. др Милицом Павков Хрвојевић.