• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Ђенђи Ваштаг
  • Интернет локација институције: www.ttk.hu/aki/en
  • Време трајања уговора: 2017.-2022.