Наставно-научно Веће и Савет факултета су на основу молбе Студентског парламента донели одлуку да се студентима који су редовни даваоци крви и који доставе доказ од стране Завода за трансфузију крви да су претходних годину дана два пута учествовали у акцији добровољног давања крви омогуће следеће повластице:

  • Студентима у статусу апсолвента и продуженом статусу одобрава се бесплатна пријава испита у јануарско-фебруарском, јунском и септембарском испитном року текуће школске године.
  • Осталим студентима износ трошкова овере семестра у току текуће године умањује се за 1.000,00 динара.