Фондација за унапређење хемијских наука у Србији „CheckMark Ger van Meel“ и ове године је доделила награде за најбоље тезе са додипломских и дипломских-мастер студија у 2010. години. Конкурс је трајао до 15. априла, 2011. године, а награђени су студенти Природно-математичког факултета у Новом Саду:

  • Игор Шимањи, за мастер рад „Алтернативни растварачи за пасивно соларно загревање: амонијум нитрат N метил формамид“- прва награда
  • Анка М. Џигурски, студент мастер студија на биохемији за рад „Синтеза и антипролиферативна активност бромидних изостера (+)-гониофуфурона“- друга награда
  • Марија Савић, студент мастер студија на молекуларној биологији за рад „Утицај јачине електромагнетог поља на функционалну способност K562 ћелија у култури“ – трећа награда

Награде ће бити додељене половином маја током посете представника CheckMarkа Републици Србији.