Česta pitanja

Prilikom upisa ili overe semestra, kako mogu da saznam da li mi je indeks urađen?

 

Logovanjem na studentski servis imate uvid u vaše finansije, kada Vam se na stanju pojavi zaduženje za cenu upisa znaćete da vam je indeks urađen i možete doći po isti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osobe koje su završile Visoku školu strukovnih studija, a žele da nastave studije na Prirodno-matematičkom fakultetu terba da podnesu molbu za nastavak studija i prilože sledeću dokumentaciju:

 

 

 1. Uverenje o položenim ispitima na Visokoj školi
 2. Plani i program po kome su ispiti polagani
 3. Uverenje o diplomiranju na Visokoj školi
 4. Uverenja da za vreme prethodnih studija nije izrečena disciplinska mera
 5. Lična karta
 6. Naknada za priznavanje ispita po važećem cenovniku za školsku godinu

U molbi je potrebno obavezno navesti željeni profil za nastavak studija i broj telefona.

Nakon priznavanja ispita biće vam ponuđen upis u odgovarajuću godinu.

 

Napomena:

Pored navedene potrebne dokumentacije za nastavak školovanja, potrebno je priložiti i uplatu za priznavanje ispita po važećem cenovniku.


_________________________________________________________________________________


Prijavu ispita preko studentskog servisa, moguće je izvršiti samo danima koji su određeni za prijavu ispita,a najkasine do 14 časova poslednjeg dana prijave ispita.


_________________________________________________________________________________

Za overu zimskog semestra i upis letnjeg semestra potrebno je:

 

 1. Potpisi u indeksu za predmete odslušane u zimskom semestru.
 2. Popunjen semestralni list za zimski semestar.
 3. Izjava predmeta za predmete koji se slušaju u letnjem semestru.
 4. Uplata na račun studenta 2200 dinara.
 5. Popuniti elektronsku anketu

_________________________________________________________________________________

Prijava ispita za studente koji se nalaze na praksi ili terenu

Svi studenti koji su na praksi ili na terenskoj nastavi moraju prijaviti ispite u roku predviđenom za prijavu. Samo student čije je ime na zapisniku može da zatraži nadoknađivanje roka propuštenog usled odsustva.


_________________________________________________________________________________

Kako se vrši obračun školarine za studente koji su na samofinansiranju.

 

 FT+(CB x BRB)

 

FT-fiksni troškovi u iznosu od 10.000,00 din.

CB- cena boda za godinu studijskog programa koju student upisuje ili obnavlja.

BRB- ukupan broj ESPB predmeta koje student bira da sluša u godini.

_________________________________________________________________________________