Studentska služba

Studentska služba PMF-a smeštena je u prizemlju „plave zgrade“, Trg Dositeja Obradovića 3, soba broj 7 za osnovne studije i soba broj 8 za master i doktorske studije.

 Radno vreme od 7 do 15 časova svakog radnog dana.


Rad sa strankama se odvija isključivo na šalteru od 11 do14 časova.


Letnje radno vreme:

 

Šalteri studentske službe će raditi od 09 do 11 časova svakog radnog dana, počev od 20.07. do 1.09. 2015. godine.

Ž.R.  840-1711666-19

poziv na broj za dekanat: 27 6 943


Prilikom upisa na fakultet svaki student dobija svoj lični poziv na broj koji koristi za sve uplate tokom  studiranja. Poziv na broj se menja prilikom upisa master i doktorskih studija. VAŽNO!


Studentski web servis !

 

Ankete !

Obavezno popuniti sve ankete. Urađene ankete su uslov za overu semestra!