Studentska služba

Studentska služba PMF-a smeštena je u prizemlju „plave zgrade“, Trg Dositeja Obradovića 3, soba broj 7 za osnovne studije i soba broj 8 za mester i doktorske studije.

 

Prijavu ispita preko studentskog servisa, moguće je izvršiti samo danima koji su određeni za prijavu ispita,a najkasine do 13 časova poslednjeg dana prijave ispita.Radno vreme od 7 do 15 časova svakog radnog dana.


Rad sa strankama se odvija isključivo na šalteru od 11 do 14 časova.


Letnje radno vreme:

 

Šalteri studentske službe će raditi od 10 do 12 časova svakog radnog dana, počev od 23.07. do 1.09. 2014. godine. 


Ž.R.  840-1711666-19.


Prilikom upisa na fakultet svaki student dobija svoj lični poziv na broj koji koristi za sve uplate tokom  studiranja. Poziv na broj se menja prilikom upisa master i doktorskih studija.


Studentski web servis

.