Postdiplomske studije

Akademske studije

 

Na 27. sednici Nastavno-naučnog veća Univerziteta u Novom Sadu prihvaćeni su studijski programi Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju i principima Bolonjske deklaracije.

Studenti upisani zaključno sa školskom 2005/2006. godinom imaju pravo da završe studije po nastavnom planu i programu po kome su ih upisali, a studenti koji studije započinju od školske 2006/2007. godine studiraće po novim (usaglašenim) studijskim programima.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu organizovane su, po modelu 4+1:

  • osnovne akademske studije I stepena - 240 (ili 180) ESPB
  • diplomske - master studije (studije II stepena) – 300 ESPB (240+60 ili 180+120)
  • specijalističke akademske studije (studije II stepena) – 360 ESPB (300+60)
  • doktorske studije (studije III stepena) – 480 ESPB (300 + 180)

 

 

STUDIJE III STEPENA

Doktorske studije imaju trogodišnje studijske programe (180 ESPB) i završavaju se sa ukupno 480 ESPB odbranom doktorske disertacije, a mogu se upisati:

 

  • nakon završenih diplomskih (master) studija, odnosno sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8.00
  • nakon završenih magistarskih studija u trajanju od dve godine (na osnovu kojih im je ekvivalencijom priznato najmanje 300 ESPB).

 DOKTORSKE STUDIJE

 

Doktor nauka - biološke nauke

Doktor nauka - ekološke nauke

Doktor nauka - fizičke nauke

Doktor nauka - geonauke

Doktor nauka – geonauke (turizam)

Doktor nauka - hemijske nauke

Doktor nauka – biohemijske nauke

Doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine

Doktor nauka -  matematičke nauke

Doktor nauka - računarske nauke

Doktor metodike nastave prirodnih nauka – biologija; fizika; geografija; hemija

Doktor metodike nastave matematike

Doktor metodike nastave informatike